A mesterséges intelligenciák teret nyernek az életünkben. Mi várható a következő 15 évben?

A Mesterséges Intelligencia Amerikai Egyesülete (American Association for Artificial Intelligence) 2014 őszén egy száz évre szóló
tudományos projektet indított. A csatlakozott kutatóhelyek a tudomány, a technika és a mindennapi felhasználások területén
folyamatosan vizsgálják és értékelik a mesterséges intelligencia (MI) alapon működő  számítástechnikai rendszerek működését,
emberre, illetve társadalomra kifejtett hatását. A programban résztvevő kaliforniai Stanford Egyetem kutatói a közelmúltban megjelentetett
tanulmányukban összefoglalták a mesterséges intelligencia felhasználási területein 2030-ig várható eseményeket. 
 
A közlekedésben néhány kulcsfontosságú technológia rohamos fejlődése következtében egyre szélesebb
körben válik elfogadottá a mesterséges intelligencia alkalmazása a vezető nélküli személy- és áruszállítás
területén. A legtöbb embernek ez az első találkozása a fizikailag megtestesült MI rendszerekkel.
A fejlesztések kihatnak a városokon belüli közlekedés átszervezésére, a tömegközlekedés gyorsabbá és
biztonságosabbá tételére, a napi forgalomban résztvevő autók számának alakulására. Az MI egyre nagyobb
térnyerése alapvetően fogja megváltoztatni a teherautók, a repülők és a személyes robotok alkalmazási módját.
Az új technológiák hosszabb távon a halálos közlekedési balesetek számának jelentős csökkenését is eredményezhetik.
 
A háztartási eszközök területén elsősorban a robotporszívók válnak megszokottá. A következő tizenöt évben a nagyobb tudású chipek beépítése, 
az alacsony költségű 3D érzékelők alkalmazása, a felhő-alapú gépi tanulás, az emberi beszéd megértése fogja növelni a robotszolgáltatások
elfogadottságát. Azonban a technikai korlátok és a megbízható eszközök magas költségei továbbra is korlátozni fogják ezek kereskedelmi lehetőségeit.
 
Az egészségügyben, egészségvédelemben hatalmas fejlődés megy végbe a személyes ellenőrző készülékek és
a mobil alkalmazások elterjedése, valamint az elektronikus egészségügyi nyilvántartások vonatkozásában. Megkezdődik
a sebészeti és az ápolói munkát támogató robotok alkalmazása. Ezeken a területeken a mesterséges intelligencia egyre
gyorsuló ütemben lesz felhasználható. Elsődlegesen a szervezet állapotára vonatkozó adatok gyűjtéséhez, kiértékeléséhez,
valamint a rizikótényezők, rizikóhelyzetek pontosabb feltárásához adhatnak segítséget. Az intelligens eszközök egyre
jelentősebb szerephez juthatnak az idős betegek ápolásában. A robot-assszisztensek azonban nem csak a betegellátásban,
hanem egyre több műtéti beavatkozásnál is segíthetik majd az orvosok munkáját.
 
A képzés, oktatás továbbra is kritikus terület, mivel a minőségi oktatásnak mindig aktív részese marad az emberi tényező, a tanár. Azonban egyre fejlettebb, 
személyre szabható interaktív gépoktatók vesznek részt az oktatásban, egyre nagyobb szerephez jutnak a digitális tartalmak a matematikában, a
nyelvoktatásban és egyéb tudományágakban. Az interneten tanulás lehetővé teszi majd, hogy a felsőoktatásban dolgozó oktatók nagyobb létszámú hallgatói
csoportoknál is képesek legyenek az oktatás stílusát és tartalmát az egyes tanulók eltérő tanulási igényeihez és stílusához igazítani, vagyis a hagyományos
iskolai képzés mellett egyre jelentősebb lesz az egyéni tanulást segítő oktatóprogramok felhasználása is.
 
A biztonsági szakemberek számára komoly feladat, hogy elnyerjék a lakosság bizalmát a mesterséges intelligenciával
működő eszközök alkalmazásához. Észak-amerikai városok és szövetségi hivatalok már elkezdték telepíteni az MI
technológiákat alkalmazó igazgatási és rendészeti rendszereket, technikai eszközöket. Várhatóan 2030-ra már széles
körben használnak továbbfejlesztett kamerákat és drónokat, de jelentős eredményeket várnak a pénzügyi csalások 
felderítéséhez speciális algoritmusokat tartalmazó szoftverektől is. A közbiztonsági szolgálatok rendelkezésére álló
információkat szoftveresen elemezve az emberi elfogultságot csökkentő, - jobb esetben kizáró - előrejelzésekkel
tudják támogatni a rendfenntartó munkát, a közösség biztonságérzetének fenntartását. Az MI széles körű elterjedése
segíthet elkerülni az ártatlan emberek indokolatlan ellenőrzését, zaklatását, valamint védeni a polgári szabadságjogokat.
 
Átformálódik a munkaerőpiac is. A mesterséges intelligencia elterjedése a foglalkoztatás területén is jelentős változásokat gerjeszt majd. A 15-20 éves
előrejelzések arra utalnak, hogy bizonyos munkakörök esetében az alacsonyabb működési költségek érdekében az MI által irányított eszközök az
élő munkaerő helyébe léphetnek. A tudósok szerint a bulvárhírekben sűrűn emlegetett általános munkahely csökkenés nem fenyeget, azonban bizonyos
társadalmi és politikai döntések meghozatalára lesz szükség. Újfajta jóléti társadalom kialakulása várható, amelyben szükség lesz olyan szociális
biztonságot növelő intézkedésekre, mint például a feltétel nélküli alapjövedelem bevezetése. 
 
A szórakoztatás területén már korunkban is széles körben jelen van az MI. A társadalmi hálózatok és egyéb platformok működése, a blogok,
a videók és a képek böngészése, keresése nem nélkülözheti a mesterséges intelligenciát. Az MI képes zenét összeállítani, színdarabot, filmet
létrehozni, 3D jeleneteket megalkotni, természetes nyelvezetű szöveget elkészíteni.
 
A kutatók szerint attól semmiképpen nem kell tartanunk, hogy a gépek átveszik felettünk az uralmat,
mivel jelenleg nincs az embernél okosabb „gép” és egyelőre nem is várható annak létrejötte. 
A közeljövőben komolyan foglalkozni kell azonban a mesterséges intelligencia alkalmazását szabályozó
rendszerek és törvények kialakításával, például a használatuk okozta károk miatti felelősség kérdésével.
Továbbá vizsgálni szükséges a szabadidő és szórakozás digitális változatainak hatását az emberek szociális
kapcsolatainak alakulására.
 
A tanulmány angol nyelvű eredetije ezen a linken olvasható: https://ai100.stanford.edu/2016-report

2016.10.10.

Vissza